Прочитано 191


від 9 червня 2011 року № 181-р

м.Миколаїв

 

 

 

Про  забезпечення реалізації права

на  доступ до публічної інформації

 

      Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 9, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови облдержадміністрації від 06.06.11 № 173-р «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації:

 

      1. Взяти до відома, що Миколаївська обласна державна адміністрація:

       1) є розпорядником інформації, якою володіє обласна державна адміністрація і яка отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією своїх повноважень;

       2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:  

         стосовно інформації інших державних органів України, органів місцевого самоврядування;

         стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

   

      2. Затвердити:

 

       2.1. Форму запиту на інформацію (додається).

      2.2. Порядок  складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію(додається).

       2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додається).

      2.4. Інструкцію  з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (додається).


      3. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити дотримання вимог Інструкції  з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію,  та, у разі необхідності, затвердити відповідні переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

 

         4. Сектору комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації:

 

       4.1. Створити  систему обліку, що містить інформацію  про документи, які перебувають у володінні облдержадміністрації, та забезпечити її розміщення  на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

    4.2. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті. облдержадміністрації Форми запиту на інформацію, Порядку  складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію, Переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

       5. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечити надання запитувачам інформації на їх вимогу форм запиту на інформацію та надання роз’яснень щодо Порядку  складення та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації запитів на інформацію.

        6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо цього розпорядження.

       7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації          Рукоманова В.М.

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                        М.П.Круглов