Форма запиту на інформацію та інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

Прочитано 899


Форма запиту на інформацію
 

 Розпорядник                  Управління капітального будівництва
 інформації                      Миколаївської облдержадміністрації

 

 Запитувач    _____________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,  найменування організації,

                       _____________________________________________________________
                         прізвище, ім'я, по батькові представника організації  - для юридичних

                      _____________________________________________________________
                       осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу   юридичної особи,

                      _____________________________________________________________
                         поштова адреса або електронна адреса, контактний  телефон)

 

          ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України «Про доступ  до  публічної інформації» надати

__________________________________________________________________
            (загальний опис інформації або вид, назва,  реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу    _______________________________________________
                                      (поштовий індекс, область, район, населений  пункт, вулиця,

                                    ________________________________________________
                                                       будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу_____________________________________________

телефаксом           ________________________________________________

за телефоном         _______________________________________________
 

________                        ____________
     (дата)                                      (підпис)

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит може бути поданийдо управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації:

на поштову адресу – 54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 42;

на електронну адресу - upravaukb@mksat.net;

телефаксом- (0512)37 94 98
за телефоном – (0512) 37 94 36.

2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) управління не володіє і не зобов'язановідповідно до йогокомпетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

  - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

  - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).